• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

Bơm thủy lực Piston – Series 20

 

Áp suất lớn nhất: 460 bar
Dải lưu lượng: 70 – 334 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

 

 

Áp suất lớn nhất: 460 bar
Dải lưu lượng: 70 – 334 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

Áp suất lớn nhất: 460 bar
Dải lưu lượng: 70 – 334 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

 

Thông tin đang cập nhật

Thông tin đang cập nhật