• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

Bơm thủy lực Piston – Series 40

 

Áp suất lớn nhất: 345 bar
Dải lưu lượng: 25 – 46 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

Áp suất lớn nhất: 345 bar
Dải lưu lượng: 25 – 46 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

 

Thông tin đang cập nhật