• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

Bơm thủy lực Piston – Series 42

 

Áp suất lớn nhất: 350 bar
Dải lưu lượng: 28 – 41 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng
  • Áp suất lớn nhất: 350 bar
  • Dải lưu lượng: 28 – 41 (cm3/vg)
  • Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

 

Thông tin đang cập nhật