• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

Bơm thủy lực Piston – Series H1

 

Áp suất lớn nhất: 480 bar
Dải lưu lượng: 45 – 165 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

Áp suất lớn nhất: 480 bar
Dải lưu lượng: 45 – 165 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch kín, thay đổi được lưu lượng

 

Thông tin đang cập nhật