• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

Bơm thủy lực Piston – Series L

Bơm thủy lực Piston – Series L

 

Áp suất lớn nhất: 210 bar
Dải lưu lượng: 15 – 70 (cm3/vg)
Kiểu bơm mạch hở, thay đổi được lưu lượng
Thông tin đang cập nhật
  • Áp suất lớn nhất: 210 bar
  • Dải lưu lượng: 15 – 70 (cm3/vg)
  • Kiểu bơm mạch hở, thay đổi được lưu lượng

 

Thông tin đang cập nhật