• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

Thiết bị rải đá răm

Thiết bị rải đá răm

STT

Thông số

Đơn vị

Số lượng

1

Chiều rộng danh nghĩa (chiều rộng vệt rải lớn nhất)

m

2.5

2

Chiều rộng thùng xe lắp giàn

m

2.4

3

Cỡ đá tiêu chuẩn

mm

5-20

4

Số cửa ra đá

cửa

10

Thông tin đang cập nhật