• hotline: 0968 073 288 / 0969 826 299 0966 213 088

VXC tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Chiều ngày 26/02/2016 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Vạn Xuân (VXC) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016