Công ty cổ phần Vạn Xuân

CÁC THỂ TÍCH CHUYÊN CHỞ

XE PHUN TƯỚI NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG 8M3

XE PHUN TƯỚI NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG 5.5M3

XE PHUN TƯỚI NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG 5M3

XE PHUN TƯỚI NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG 3M3